O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

“O nama kažu…”

Kontaktirajte nas

Zašto izabrati Pučko otvoreno učilište Božić?

 

Naša prednost je što kao dio SSM United – Ship management grupacije polaznicima nakon završetka obrazovnih programa nudimo mogućnost zaposlenja na putničkim brodovima kao časničkog i hotelskog osoblja.

 

Svi programi u ponudi su izrađeni prema novoj metodologiji izrade nastavnih planova i programa prema smjernicama EU obrazovne politike, te su u potpunosti usklađeni sa potrebama tržišta rada.

Novosti

Povucite i vi pravi potez! Prijavite se u Pučko otvoreno učilište Božić!