fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

ELEKTROTEHNIČAR

O PROGRAMU:

Obrazovni program elektrotehničara treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja prije svega iz matematičkog i prirodoznanstvenog područja, što će omogućiti nastavak obrazovanja studija tehničkih znanosti. Dodatnim obrazovnim programom (fakultativni program) moguće je stjecanje proširenog općeg obrazovanja koje omogućava kandidiranje za upis na bilo koji fakultet.

Pored toga ovo obrazovanje treba omogućiti stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo adaptivno osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Izborni i fakultativnim programom sa stručnim sadržajima u 3. i 4. godini moguće je istovremeno stjecanje znanja iz pojedinih užih područja elektrotehnike (proizvodnja i prijenos električne energije, električni strojevi i uređaji, radiokomunikacije, telekomunikacije, računarstvo, procesna tehnika). Savladavanje ovih sadržaja učenici stječu uvjete za brže i lalkše uključivanje u praksu.

ZAŠTO ODABRATI BAŠ NAS?

 • Program prilagođen i fokusiran na konkretna i primjenjiva praktična znanja
 • Rad u malim grupama
 • Individualni pristup svakom polazniku
 • Upisom u program polaznici dobivaju 50% popusta na specijalizirani tečaj namijenjen brodskim električarima koji trebaju brevet za časnika elektrotehnike – ETO (STCW III – 6).
 • Mogućnost zaposlenja završetkom školovanja
 • Mogućnost online praćenja predavanja (Skype, Zoom)
 • Mogućnost praćenja nastave na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Povoljna cijena programa i mogućnosti plaćanja u ratama
 • Mogućnost smještaja za polaznike izvan Splita
 • Nastava se izvodi na pristupačan način, pojednostavljenim objašnjenjima terminologije i procesa
 • Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji
 • Po završetku programa polaznicima se izdaju svjedodžbe o završenom programu prekvalifikacije za četiri godine i završna svjedodžba, javni dokumenti propisani zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu
Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • stjecanje sustavnih stručnih znanja o materijalima, sklopovima, strojevima i uređajima, organizaciji rada, zaštiti na radu i zaštiti okoline
 • postupno uvođenje učenika u poslove tehničara u realnim uvjetima
 • ostvarivanje ciljeva od općeg zajedničkog interesa (stvaranje potrebne razine mogućnosti komuniciranja, razumijevanja i podizanje kulture življenja, za život i praksu nužno je poznavanje društvenih i gospodarskih prilika, briga za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika)
 • stjecanje temeljitog obrazovanja iz prirodoznanstvenog i matematičkog područja radi stvaranja potrebnog predznanja za razumijevanje i svladavanje posebnih sadržaja (strukovni predmeti)
 • stjecanje prijeko potrebne podloge za nastavak obrazovanja u područjima tehničkih znanosti
 • stjecanje sustavnih znanja o materijalima, sklopovima, strojevima, uređajima, razvoju i pripremi proizvodnje, organizaciji rada, zaštiti na radu i okolinskoj zaštiti
 • stjecanje prijeko potrebnih stručno-teorijskih i praktičnih znanja za rad na brodu

 

KOME JE NAMIJENJEN PROGRAM?

 • Polaznicima koji žele usavršiti svoje znanje koje su stekli prethodnim radnim iskustvom, uključujući i početnike bez ikakvog iskustva rada na ovim poslovima
 • Pomorcima kojima je neophodna prekvalifikacija za elektrotehničara kako bi upisali posebni program izobrazbe namijenjen brodskim električarima koji trebaju brevet za časnika elektrotehnike – ETO (STCW III – 6)  zbog rada na brodu
 • Svima koji žele unaprijediti vještine i znanja

 

TRAJANJE PROGRAMA:

 • 15 mjeseci (konzultativna nastava)
Cijena se formira temeljem utvrđenih razlikovnih ispita prethodno završenih razreda srednje škole.
Završetkom cjelokupnog paketa školovanja (srednja škola + ETO) nudimo mogućnost zaposlenja na brodu.
 • Svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole i završnog ispita
 • Domovnica ili osobna iskaznica
 • Rodni list
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti—izdaje Medicina rada

Upisi u tijeku!

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]Shares