O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

ELEKTROTEHNIČAR

CILJ PROGRAMA:

Obrazovni program elektrotehničara treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja prije svega iz matematičkog i prirodoznanstvenog područja, što će omogućiti nastavak obrazovanja studija tehničkih znanosti. Dodatnim obrazovnim programom (fakultativni program) moguće je stjecanje proširenog općeg obrazovanja koje omogućava kandidiranje za upis na bilo koji fakultet.

https://poubozic.com/eto-casnik-elektrotehnike-stcw-iii-6/

Upisom u program polaznici dobivaju 50% popusta na specijalizirani tečaj namijenjen brodskim električarima koji trebaju brevet za časnika elektrotehnike - ETO (STCW III - 6)

Školovanje se izvodi uz rad konzultativnom-instruktivnom nastavom uz prethodno priznavanje ranije stečenih svjedodžbi.

Završetkom cjelokupnog paketa školovanja (srednja škola + ETO) nudimo mogućnost zaposlenja na brodu.

  • Svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole i završnog ispita
  • Domovnica ili osobna iskaznica
  • Rodni list
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti—izdaje Medicina rada

21.09.2020.