O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

ETO – ČASNIK ELEKTROTEHNIKE (STCW III – 6)

POU Božić upisuje pomorce u Posebni program izobrazbe za časnika elektrotehnike STCW III/6 (ETO) sukladno Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13, 45/14, 124/15). Program izobrazbe je namijenjen svim elektrotehničarima https://poubozic.com/elektrotehnicar/i elektroničarima https://poubozic.com/elektromonter/ koji tijekom svoga školovanja nisu imali obuhvaćene sadržaje sukladno programu iz dijela A- STCW III/6 Pravilnika te je u tom slučaju pomorac dužan završiti posebnu izobrazbu za časnika elektrotehnike.

Uvjet za stjecanje svjedodžbe za časnika elektrotehnike STCW III/6:

 • Minimalno 18 godina
 • Završena elektrotehnička škola u trajanju minimalno 3 godine uz minimalno 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika elektrotehnike ili brodskog električara u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim ILI
 • Završena elektrotehnička škola u trajanju 4 godine ILI 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera
 • Minimalno 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike, brodskog električara ili pomoćnog električara u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti

 

Programi izobrazbe (breveti):

 • D2 – Temeljna sigurnost na brodu
 • D12 – Upravljanje gašenjem požara
 • D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice
 • D19 – Pružanje medicinske pomoći
 • D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
 • D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
 • ETR – Brodski električar STCW III/7
 • Položen ispit za časnika elektrotehnike
Početak nove grupe: 11.03.2020.

Brodska elektroenergetika – 80 sati

Brodska automatika – 60 sati

Brodsko strojarstvo – 50 sati

Uvjet za stjecanje svjedodžbe za časnika elektrotehnike STCW III/6:

 • Minimalno 18 godina
 • Završena elektrotehnička škola u trajanju minimalno 3 godine uz minimalno 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika elektrotehnike ili brodskog električara u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim ILI
 • Završena elektrotehnička škola u trajanju 4 godine ILI 
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera
 • Minimalno 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike, brodskog električara ili pomoćnog električara u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti

 

Programi izobrazbe (breveti):

 • D2 – Temeljna sigurnost na brodu
 • D12 – Upravljanje gašenjem požara
 • D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice
 • D19 – Pružanje medicinske pomoći
 • D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
 • D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
 • ETR – Brodski električar STCW III/7
 • Položen ispit za časnika elektrotehnike