O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

MONTIRANJE I SERVISIRANJE

  • Cilj ovog programa je usavršiti polaznike i proširiti njihova znanja na području autodijagnostike zbog uvođenja novih tehnologija i profila novih poslova i zanimanja.

  • Stručno osposobljeni polaznici postaju konkurentniji na tržištu rada te imaju veću šansu za zaposlenje u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske Unije.

  • Uvođenje novih tehnologija i profila novih poslova, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području obnovljivih izvora energije.

  • Uvođenje novih tehnologija i profila novih poslova, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području obnovljivih izvora energije.

  • Razvoj novih tehnologija, uređaja i opreme, električnih instalacija na vjetroturbinama, te osiguranje montiranja, ispitivanja i održavanja vjetroturbina na siguran način.

  • Program polaznicima pruža stjecanje novih, inovativnih znanja, vještina i kompetencija koja imaju tržišnu vrijednost, te samim time postaju konkurentniji na zahtjevnom tržištu rada te imaju veću šansu za zaposlenje.

  • Uvođenje sustava EU označavanja guma vozila i izmijenjenih propisa i normi u prijevozu i transportu vozilima; sve većim potrebama povećanja energetske učinkovitosti transportnih usluga primjenom nove generacije guma i smanjenja negativnog utjecaja gume na okoliš