fbpx
About us

International Maritime Academy Bozic is the first international maritime school in the Republic of Croatia founded in Split. Within the Academy there is a department that offers professional guidance to the participants and takes care of the possibilities for their employment. We offer theoretical education in modern equipped classrooms and practical education in the most modern simulator instruction room.

Pratite nas i na:
 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rad u složenom tehnološkom i logističkom procesu izvedbi građevina i konstrukcija od betona na gradilištima

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje asfaltnom bazom u području građenja cestovnih, željezničkih, hidrotehničkih građevina

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja automješalicom (mikserom), kao i formaliziranje vještina i znanja koja već posjeduju

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja bagerom zbog povećeg obujma građevinskih poslova podizanja ili nadogradnje građevinskih objekata

 • Program omogućava polaznicima da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva rada, kao i osposobljavanje za poslove rukovatelja crpkom za beton zbog povećeg obujma građevinskih poslova podizanja ili nadogradnje građevinskih objekata sa svrhom razvoja

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje strojevima, uređajima, opremom i alatima u mehaniziranom utovaru/istovaru i prijevozu građevinskih materijala

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovanja dozerom u suvremenom mehaniziranom građenju autocesta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje strojevima, alatima i opremom u mehaniziranom drobljenju i razdvajanju kamena

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovanja strojevima i tehnologijom unutrašnjeg horizontalnog transporta robe i materijala na kraće udaljenosti

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanjem finišerom, kao i da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovanja grejderom u suvremenom mehaniziranom građenju autocesta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja hidrauličnom prešom za papir u proizvodnji papira, grafičkoj i strojarskoj proizvodnji

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje multifunkcijskim strojevima u čišćenju i zbrinjavanju smeća i otpada komunalne i prometne infarstrukture gradova i naselja u skladu s ekološkom ravnotežom okoliša

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja motkultivatorom za rad u području poljoprivrede, komunalnih poslova gradske i prometne infrastrukture

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja motornom kosilicom za rad u području poljoprivrede, komunalnih poslova gradske i prometne infrastrukture

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja motornom pilom, kao i da formaliziraju znanja i vještine koja već posjeduju sukladno radnom iskustvu

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja podiznom hidrauličnom platformom zbog raširenost poslova na popravcima električnih i drugih instalacija na stupovima i općenito na montaži i otklanjanju kvarova na visini

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja ralicom za snijeg u mehaniziranom čišćenju snijega

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje rezalicom asfalta u području građenja cestovnih, željezničkih, hidrotehničkih građevina

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja rovokopačem-utovarivačem, kao i formaliziranje vještina i znanja koja već posjeduju

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja strojem za usitnjavanje grana zbog uvođenja novih strojeva, alata i opreme u mehaniziranoj obradi i usitnjavanju grana

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja strojevima za otkop i obradu kamena zbog uvođenja novih strojeva, uređaja i opreme u mehaniziranom otkopu i izdvajanju (vađenju) i obradi kamena u primarnoj proizvodnji kamena kao strateškog građevnog materijala

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja traktorom s radnim priključcima, kao i da formaliziraju prethodno stečena znanja i vještine rada sa strojem

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja trimerom za rad u području poljoprivrede, komunalnih poslova gradske i prometne infrastrukture

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja valjkom zbog uvođenja novih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirano valjanje i zbijanje zemljanih, šljunkovitih i asfaltnih površina

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja vibronabijačem, kao i da formaliziraju prethodno stečena znanja i vještine tijekom radnog iskustva

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja viličarom, kao i da formaliziraju prethodno stečena znanja i vještine tijekom stečenog iskustva rada

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja viličarom u skladišnom prostoru zbog uvođenja novih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirani prijenos tereta kod utovara, istovara i prijevoza tereta u skaldišnom prostoru

 • Osnovna zadaća programa je osposobiti polaznike na odgovarajuće signalno komuniciranje s dizaličarom, te vezivanje i pričvršćivanje tereta, kao i za rad na siguran način, sukladno s važećim propisima zaštite na radu

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]

Shares