fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:
 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rad u složenom tehnološkom i logističkom procesu izvedbi građevina i konstrukcija od betona na gradilištima

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje asfaltnom bazom u području građenja cestovnih, željezničkih, hidrotehničkih građevina

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja automješalicom (mikserom), kao i formaliziranje vještina i znanja koja već posjeduju

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja bagerom zbog povećeg obujma građevinskih poslova podizanja ili nadogradnje građevinskih objekata

 • Program omogućava polaznicima da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva rada, kao i osposobljavanje za poslove rukovatelja crpkom za beton zbog povećeg obujma građevinskih poslova podizanja ili nadogradnje građevinskih objekata sa svrhom razvoja

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje strojevima, uređajima, opremom i alatima u mehaniziranom utovaru/istovaru i prijevozu građevinskih materijala

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovanja dozerom u suvremenom mehaniziranom građenju autocesta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje strojevima, alatima i opremom u mehaniziranom drobljenju i razdvajanju kamena

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovanja strojevima i tehnologijom unutrašnjeg horizontalnog transporta robe i materijala na kraće udaljenosti

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanjem finišerom, kao i da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovanja grejderom u suvremenom mehaniziranom građenju autocesta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja hidrauličnom prešom za papir u proizvodnji papira, grafičkoj i strojarskoj proizvodnji

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje multifunkcijskim strojevima u čišćenju i zbrinjavanju smeća i otpada komunalne i prometne infarstrukture gradova i naselja u skladu s ekološkom ravnotežom okoliša

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja motkultivatorom za rad u području poljoprivrede, komunalnih poslova gradske i prometne infrastrukture

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja motornom kosilicom za rad u području poljoprivrede, komunalnih poslova gradske i prometne infrastrukture

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja motornom pilom, kao i da formaliziraju znanja i vještine koja već posjeduju sukladno radnom iskustvu

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja podiznom hidrauličnom platformom zbog raširenost poslova na popravcima električnih i drugih instalacija na stupovima i općenito na montaži i otklanjanju kvarova na visini

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja ralicom za snijeg u mehaniziranom čišćenju snijega

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje rezalicom asfalta u području građenja cestovnih, željezničkih, hidrotehničkih građevina

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja rovokopačem-utovarivačem, kao i formaliziranje vještina i znanja koja već posjeduju

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja strojem za usitnjavanje grana zbog uvođenja novih strojeva, alata i opreme u mehaniziranoj obradi i usitnjavanju grana

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja strojevima za otkop i obradu kamena zbog uvođenja novih strojeva, uređaja i opreme u mehaniziranom otkopu i izdvajanju (vađenju) i obradi kamena u primarnoj proizvodnji kamena kao strateškog građevnog materijala

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za rukovanje novim dizaličnim strojevima, uređajima i opremom u mehaniziranom dizanju tereta

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja traktorom s radnim priključcima, kao i da formaliziraju prethodno stečena znanja i vještine rada sa strojem

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja trimerom za rad u području poljoprivrede, komunalnih poslova gradske i prometne infrastrukture

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja valjkom zbog uvođenja novih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirano valjanje i zbijanje zemljanih, šljunkovitih i asfaltnih površina

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja vibronabijačem, kao i da formaliziraju prethodno stečena znanja i vještine tijekom radnog iskustva

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja viličarom, kao i da formaliziraju prethodno stečena znanja i vještine tijekom stečenog iskustva rada

 • Program omogućava polaznicima osposobljavanje za poslove rukovatelja viličarom u skladišnom prostoru zbog uvođenja novih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirani prijenos tereta kod utovara, istovara i prijevoza tereta u skaldišnom prostoru

 • Osnovna zadaća programa je osposobiti polaznike na odgovarajuće signalno komuniciranje s dizaličarom, te vezivanje i pričvršćivanje tereta, kao i za rad na siguran način, sukladno s važećim propisima zaštite na radu

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]

Shares
6