O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

GRAĐEVINSKI I RADNI STROJEVI

 • Uvođenje novih postrojenja u mehaniziranom, složenom tehnološkom i logističkom procesu izvedbi građevina i konstrukcija od betona na gradilištima

 • Osiguranje konkurentnosti na tržištu graditeljstva; uvođenje novih strojeva, uređaja, opreme i alata u mehaniziranom utovaru/istovaru i prijevozu građevinkih materijala; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, na tržištu rada EU.

 • Potrebe polaznika / pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva na istim poslovima; uvođenje novih dizaličnih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirano dizanje tereta

 • Potrebe polaznika / pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva na istim poslovima; uvođenje novih dizaličnih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirano dizanje tereta

 • Mogućnost zapošljavanja u području građenja cestovnih, željezničkih, hidrotehničkih građevina, na tržištu rada EU.

 • Potrebe polaznika da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva na istim poslovima; uvođenje novih dizaličnih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirano dizanje tereta...

 • Program je namijenjen polaznicima koji se žele osposobiti za jednostavne poslove u zanimanju rukovatelj automješalicom kao i za one koji žele formalizirati vještine i znanja koje već posjeduju

 • Završetkom osposobljavanja, polaznik stječe potrebne kompetencije potrebne za izvođenje poslova rukovatelj bagerom

 • Potrebe polaznika da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva rada. Potreba za osposobljavanjem se javlja zbog povećeg obujma građevinskih poslova podizanja ili nadogradnje građevinskih objekata sa svrhom razvoja

 • osiguranja konkurentnosti na tržištu graditeljstva; uvođenje novih strojeva, alata i opreme u mehaniziranom drobljenju i razdvajanju kamena; usklađenost s potrebama tržišta rada.

 • Uvođenje novih strojeva i tehnologija unutrašnjeg horizontalnog transporta robe i materijala na kraće udaljenosti, prilagođenih skučenim prostorima i transportu koji nije štetan za zdravlje i okoliš; potrebama osposobljavanja za njihovo rukovanje

 • Potrebe polaznika da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva; osiguranja konkurentnosti na tržištu graditeljstva

 • Uvođenje novih strojeva i priključaka u suvremenom mehaniziranom građenju; nacionalnog programa građenja autocesta; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, na tržištu rada EU.

 • Mogućnost zapošljavanja u proizvodnji papira, grafičkoj i strojarskoj proizvodnji, na tržištu rada EU.

 • Uvođenje novih tehnoloških multifunkcijskih strojeva u čišćenju i zbrinjavanju smeća i otpada komunalne i prometne infarstrukture gradova i naselja u skladu s ekološkom ravnotežom okoliša

 • Konstrukcija konzolne dizalice, rukovanje konzolnom dizalicom, zaštita na radu, zaštita od požara i osnovna prva pomoć, praktična nastava

 • Potrebe polaznika da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva na istim poslovima. Mogućnosti zapošljavanja u području strojarske proizvodnje, graditeljstva, brodogradnje, na tržištu rada EU

 • Mogućnosti zapošljavanja u području poljoprivrede, komunalnih poslova gradske i prometne infrastrukture i na tržištu rada EU

 • Uočena je povećana potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, a sukladno pozitivnim zakonskim propisima za rad na siguran način.

 • Potrebe polaznika da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva; raširenost poslova na popravcima električnih i drugih instalacija na stupovima i općenito na montaži i otklanjanju kvarova na visini

 • Uvođenje novih strojeva i opreme u mehanizirano čišćenje snijega; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području komunalnih uslužnih djelatnosti, održavanja i izgradnji cestovnih prometnica i infrastrukture,

 • Program je namijenjen polaznicima koji se žele osposobiti za jednostavne poslove u zanimanju rukovatelja rovokopačem- utovarivačem kao i za one koji žele formalizirati vještine i znanja koje već posjeduju

 • Usklađenost s potrebama tržišta rada; razvoj kompetencija za rad u području poljoprivrede, komunalnih djelatnosti, šumarstvu, na tržištu rada EU.

 • Uvođenje novih strojeva, uređaja i opreme u mehaniziranom otkopu i izdvajanju (vađenju) i obradi kamena u primarnoj proizvodnji kamena kao strateškog građevnog materijala.

 • Potrebe polaznika da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva na istim poslovima

 • Potrebe polaznika da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva, osiguranje konkurentnosti na poljoprivrednom tržištu; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području poljodjelstva, na tržištu rada EU.

 • Mogućnosti zapošljavanja u području graditeljstva, poljoprivrede, komunalnih poslova gradske i prometne infrastrukture i na tržištu rada EU

 • Uvođenje novih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirano valjanje i zbijanje zemljanih, šljunkovitih i asfaltnih površina u građevinarstvu; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, održavanja i izgradnji cestovnih prometnica i infrastrukture, zračnih luka, vodnogospodarskih građevina, na tržištu rada EU.

 • Osiguranja konkurentnosti na tržištu graditeljstva i ostvarivanje uvjeta za građenje u zemljama EU

 • Potrebe polaznika da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva

 • Uvođenje novih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirani prijenos tereta kod utovara, istovara i prijevoza tereta u skaldišnom prostoru; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području uslužnih djelatnosti, graditeljstva, poduzetništva, na tržištu rada EU.