fbpx
About us

International Maritime Academy Bozic is the first international maritime school in the Republic of Croatia founded in Split. Within the Academy there is a department that offers professional guidance to the participants and takes care of the possibilities for their employment. We offer theoretical education in modern equipped classrooms and practical education in the most modern simulator instruction room.

Pratite nas i na:
 

EU Projekti

   

 

STJECANJE ZNAKA HRVATSKA KVALITETA U PODRUČJU CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA POU BOŽIĆ

Dana 08/04/2021. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodjelilo je Vaučer Ustanovi za obrazovanje odraslih POU Božić za realizaciju ulaganja projekta prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga”ZNAKOVI KVALITETE”. Projekt financira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. -2027.

 

Naziv projekta: Stjecanje znaka Hrvatska kvaliteta za usluge u području cjeloživotnog obrazovanja POU Božić

 

Ukupna vrijednost projekta: 16.000,00 kn

 

Bespovratna sredstva: 16.000,00 kn

 

Korisnik: Pučko otvoreno učilište Božić

 

Opis, cilj i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je povećanje prepoznatljivosti kvalitete savjetodavnih i obrazovnih usluga u području cjeloživotnog obrazovanja POU Božić na domaćem i inozemnom tržištu. Projekt se planira provesti ostvarivanjem prava na korištenje znaka kvalitete pod nazivom Hrvatska kvaliteta za stručne poslove pružanja usluga cjeloživotnog obrazovanja. Navedeno će pridonijeti povećanju prepoznatljivosti usluga i programa cjeloživotnog obrazovanja čime će se osigurati preduvjeti za povećanje ukupne konkurentnosti i doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Rezultat projekta je realizacija prava na korištenje znaka Hrvatska kvaliteta, a pokazatelj je broj usluga za koji je ishođen znak kvalitete.

 

          Kontakt osoba:

          Ivana Jelavić Šako +385914782892  [email protected]

          Za više informacija www.strukturnifondovi.hr

   

RAZVOJ SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE U OBRAZOVANJU ODRASLIH

Dana 08/04/2021. godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ugovorila je suradnju s Ustanovom za obrazovanje odraslih POU Božić za provedbu pilotiranja modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u okviru ESF-ova projekta. Projekt financira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Naziv projekta: Razvoj sustava kvalitete u obrazovanju odraslih

 

Ukupna vrijednost projekta: –

 

Bespovratna sredstva: –

 

Korisnik: Pučko otvoreno učilište Božić

 

Opis, cilj i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je  uspostaviti jedinstveni sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih kroz izradbu modela osiguravanja kvalitete sustava obrazovanja odraslih, uvođenje samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova te jačanje kapaciteta za razvoj i provedbu novog modela osiguravanja kvalitete. U okviru projekta predviđena je aktivnost pilotiranja modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.

 

          Kontakt osoba:

          Ivana Jelavić Šako +385914782892  [email protected]

          Za više informacija www.strukturnifondovi.hr

   

 

ORGANIZACIJA STRUČNOG SKUPA ZA USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA U OKVIRU ESF PROJEKTA “MODERNIZACIJA SUSTAVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA”

Dana 29/12/2020. godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dodjelilo je Vaučer Ustanovi za obrazovanje odraslih POU Božić za realizaciju ulaganja projekta prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga organizacije stručnog skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta “MODERNIZACIJA SUSTAVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA”. Projekt financira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Naziv projekta: MODERNIZACIJA SUSTAVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA

 

Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 kn

 

Bespovratna sredstva: 15.000,00 kn

 

Korisnik: Pučko otvoreno učilište Božić

 

Opis, cilj i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je organizacija modula koji je generički namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršiti u struci kroz praktičan rad na pomorskom poligonu. 

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:

– prakticirati nova znanja i vještine sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju

– primjeniti složene radnje, koristiti nove suvremene pristupe i metode, nove instrumente i alate u nastavnom procesu u sklopu obrazovnog sektora kojem nastavnik pripada

– pratiti razvoj tehnologije i drugih promjena u području struke

 

          Kontakt osoba:

          Ivana Jelavić Šako +385914782892  [email protected]

          Za više informacija www.asoo.hr

OSVRT NA IZVJEŠĆE EUROPSKE UDRUGE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH (EAEA) ZA 2017.

Dvogodišnji projekt provedbe Europske agende obrazovanja odraslih u RH koji je dijelom financiran od strane Europske Komisije odnosno Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA), a dijelom iz fondova EU kroz implementaciju „Upskilling Pathways“ utjecao je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz sektor obrazovanja odraslih fokusira svoju obrazovnu politiku na ishode učenja i na razvoj temeljnih vještina sudionika.

 

Projekt je imao za cilj stvaranja nacrta novog kurikulum za osnovno obrazovanje odraslih, temeljen na razvoju ključnih kompetencija i specifičnih ishoda koji će educirati sudionike za rješavanje važnih situacija u svakodnevnom životu. Elementi Agende prisutni u ovom projektu su njegova usredotočenost na provedbu osnovnih vještina te implementacije i razvoja pristupa koji se temelji na dobivenim rezultatima učenja, drugim riječima koristeći dobivene rezultate učenja kao osnove za razvoj politike obrazovanja odraslih. Projekt je promovirao hrvatski sustav obrazovanja odraslih i važnost cjeloživotnog učenja, te potaknuo popularizaciju cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj. Izvješće Europske udruge za obrazovanje odraslih (EAEA) za 2017. navodi da se obrazovanje odraslih u RH promovira kroz nekoliko nacionalnih strategija, od kojih je najnovija Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je prijedlog za izmjenu Zakona o obrazovanju odraslih iz 2007.godine ali datum rasprave prijedloga i izmjene istog još nije na vidiku. Prijedlogom Zakona Ministarstvo želi stvoriti profesionalni i kvalifikacijski standard za predavače, djelatnike i andragoge u obrazovanju odraslih koji bi imao utjecaj na kvalitetu rada ustanova za obrazovanje odraslih. Posebna  važnost se daje razvoju kvalifikacijskog standarda uključujući socijalne partnere u rad što u izvješću smatraju načinom usklađivanja strukovnog i visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih s potrebama tržišta rada.

 

Može se primijetiti da se u Hrvatskoj potiče razvoj nastavnih obrazovnih programa za nova zanimanja u području obrazovanja odraslih (edukatora i andragoga), te organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija koje okupljaju znanstvenike i stručnjake iz područja obrazovanja odraslih, predstavnike vladinih agencija i ministarstava, stručne udruge i druge dionike iz Hrvatske i iz inozemstva. Pružatelji usluga obrazovanja odraslih u Hrvatskoj sve više nude provođenje kraćih obrazovnih programa putem e-učenja ili „online“ te prilagođene „train the trainer“ programe. Ciljne skupine za upis u programe uključuju migrante, žene i mlade. Neki nacionalni ciljevi u Hrvatskoj imaju cilj smanjenje udjela prijevremenog napuštanja obrazovanja i osposobljavanja (u dobi od 18 do 24 godine) do 4% do 2020. godine i za povećanje udjela osoba u dobi od 30 do 34 godine sa stečenom diplomom visokog obrazovanja do 35%.Izvješće nadalje spominje ulogu Aktivnih mjera koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje uključujući i mjere povezane sa osposobljavanjem nezaposlenih osoba, koje uglavnom imaju cilj nadograditi postojeće kompetencije i vještine pojedinaca kao i pružiti nove.

 

Izazov za budućnost pružatelja usluga obrazovanja odraslih u Hrvatskoj će biti da se poveća stopa upisa polaznika u dobi od 25 do 64 godine u programe obrazovanja odraslih, koja je prema izvješću u 2017.godini u RH  iznosila 3,1%. Činjenica je da je zbog malog udjela stanovništva u programima obrazovanja odraslih otežana mogućnost poboljšanja temeljnih vještina i kompetencija stanovništva neophodnih za rad. Svakako potrebno je osigurati veće iznose potpore iz javnih fondova za povećanje stope participacije u programe obrazovanja odraslih.

 

Izvor: Adult Education in Europe 2017 – A Civil Society View European Association for the Education of Adults

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]

Shares