O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci i nastavak obrazovanja, kao i mogućnost zaposlenja na putničkim brodovima....

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci i nastavak obrazovanja, kao i mogućnost zaposlenja na putničkim brodovima....

Postići osposobljenost učenika da individualno rješavaju sve probleme unutar oblikovnog procesa i realizacije na Web-u uz primjenu različitog softwera namijenjenog editiranju weba....

Postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje poslova organizacije rada u kuhinji i restoranu, briga o tehnološkom procesu, tehničko - tehnološkoj opremljenosti i inventaru, priprema i posluživanje hrane i piće, planirati zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala,...

Programi, uvjeti i izvođenje programa usmjereni su također prema usvajanju i razvijanju kulturnih potreba, shvaćanju suvremenih vrijednosnih kvaliteta i potreba za očuvanje zdravlja i zdrave čovjekove okoline. Nastavak obrazovanja moguć je u majstorskim i tehničkim školama....

Programi, uvjeti i izvođenje programa usmjereni su prema usvajanju i razvijanju kulturnih potreba, shvaćanju suvremenih vrijednosnih kvaliteta i potreba za očuvanje zdravlja i zdrave čovjekove okoline...

Postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima...

Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa obrazovanja već stečenog zanimanja (program srednje škole koji se izvodi prema nastavnome planu i programu)...

Pomorski nautičar obavlja poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka, upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima, radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima....