fbpx
About us

International Maritime Academy Bozic is the first international maritime school in the Republic of Croatia founded in Split. Within the Academy there is a department that offers professional guidance to the participants and takes care of the possibilities for their employment. We offer theoretical education in modern equipped classrooms and practical education in the most modern simulator instruction room.

Pratite nas i na:

POMORSKI NAUTIČAR

O ZANIMANJU:

Pomorski nautičar obavlja poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka, upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima, radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima, vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu, rukovodi protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu.

ZAŠTO ODABRATI BAŠ NAS?

 • Program prilagođen i fokusiran na konkretna i primjenjiva praktična znanja
 • Rad u malim grupama
 • Individualni pristup svakom polazniku
 • Mogućnost praćenja nastave na engleskom jeziku
 • Povoljna cijena programa i mogućnosti plaćanja u ratama
 • Nastava se izvodi na pristupačan način, pojednostavljenim objašnjenjima terminologije i procesa
 • Težište stručnog obrazovanja je na savladavanju novih tehnika i uređaja za upravljanje brodom koje učenici usvajaju korištenjem računala i nautičkih simulatora
 • Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji
 • Po završetku programa polaznicima se izdaju svjedodžbe o završenom programu prekvalifikacije za četiri godine i završna svjedodžba, javni dokumenti propisani zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu
Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • planirati plovidbu
 • voditi navigaciju
 • određivati poziciju broda
 • održavati navigaciju na siguran način
 • postupati u izvanrednim okolnostima u navigaciji
 • rukovati i upravljati navigacijskim uređajima i instrumentima
 • manevrirati brodom u svim uvjetima plovidbe
 • voditi meteorološku navigaciju uzimajući u obzir oceanografske uvjete
 • organizirati držanje straže na mostu
 • rukovati daljinskim kontrolama pogonskog stroja i strojnih uređaja
 • planirati ukrcaj tereta na siguran način
 • slagati i osiguravati teret
 • voditi brigu o teretu za vrijeme plovidbe
 • iskrcati teret na siguran način
 • poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju oštećenja teretnih prostora, poklopaca grotala i balansnih tankova
 • rukovati sredstvima za traganje i spašavanje
 • provoditi i nadzirati provođenje nacionalnih i međunarodnih zahtjeva i propisa o sigurnosti života na moru
 • provoditi međunarodno pomorsko pravo i nacionalne propise
 • upravljati akcijama traganja i spašavanja
 • upravljati elektronskim i komunikacijskim uređajima na brodu
 • rukovati elektronskim i komunikacijskim uređajima na brodu
 • voditi i kontrolirati brodske isprave i knjige
 • koristiti protupožarne uređaje i sredstva za spašavanje
 • rukovati protupožarnim uređajima i sredstvima za spašavanje
 • održavati protupožarna sredstva, opremu za spašavanje i ostala sredstva
 • rukovati i održavati brodsku opremu
 • održavati sigurnost brodske posade i putnika
 • obavljati poslove održavanja broda
 • kontrolirati trim, stabilnost i naprezanja brodske konstrukcije
 • upravljati prijevozom opasnih tereta
 • izraditi plan rukovanja i upravljanja u opasnim situacijama
 • rukovoditi i upravljati posadom broda
 • izraditi plan kontrole za slučaj nužde i oštećenja broda
 • pružati medicinsku skrb na brodu
 • komunicirati s korisnicima usluga, pružateljima usluga, nadležnim institucijama i operativnim osobljem

 

KOME JE NAMIJENJEN PROGRAM?

 • Polaznicima koji žele usavršiti svoje znanje koje su stekli prethodnim radnim iskustvom, uključujući i početnike bez ikakvog iskustva rada na ovim poslovima
 • Pomorcima kojima je neophodna prekvalifikacija za pomorskog nautičara zbog rada na brodu
 • Svima koji žele unaprijediti vještine i znanja

 

TRAJANJE PROGRAMA:

 • 18 mjeseci (redovna nastava)
 • Svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole i završnog ispita
 • Domovnica ili osobna iskaznica
 • Rodni list
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti—izdaje Medicina rada

Upisi u tijeku!

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]Shares