fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

POMORSKI NAUTIČAR

O ZANIMANJU:

Pomorski nautičar obavlja poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka, upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima, radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima, vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu, rukovodi protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu.

ZAŠTO ODABRATI BAŠ NAS?

 • Program prilagođen i fokusiran na konkretna i primjenjiva praktična znanja
 • Rad u malim grupama
 • Individualni pristup svakom polazniku
 • Mogućnost zaposlenja završetkom školovanja 
 • Mogućnost online praćenja predavanja (Skype, Zoom)
 • Mogućnost praćenja nastave na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Povoljna cijena programa i mogućnosti plaćanja u ratama
 • Mogućnost smještaja za polaznike izvan Splita
 • Nastava se izvodi na pristupačan način, pojednostavljenim objašnjenjima terminologije i procesa
 • Težište stručnog obrazovanja je na savladavanju novih tehnika i uređaja za upravljanje brodom koje učenici usvajaju korištenjem računala i nautičkih simulatora
 • Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji
 • Po završetku programa polaznicima se izdaju svjedodžbe o završenom programu prekvalifikacije za četiri godine i završna svjedodžba, javni dokumenti propisani zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu
Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • planirati plovidbu
 • voditi navigaciju
 • određivati poziciju broda
 • održavati navigaciju na siguran način
 • postupati u izvanrednim okolnostima u navigaciji
 • rukovati i upravljati navigacijskim uređajima i instrumentima
 • manevrirati brodom u svim uvjetima plovidbe
 • voditi meteorološku navigaciju uzimajući u obzir oceanografske uvjete
 • organizirati držanje straže na mostu
 • rukovati daljinskim kontrolama pogonskog stroja i strojnih uređaja
 • planirati ukrcaj tereta na siguran način
 • slagati i osiguravati teret
 • voditi brigu o teretu za vrijeme plovidbe
 • iskrcati teret na siguran način
 • poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju oštećenja teretnih prostora, poklopaca grotala i balansnih tankova
 • rukovati sredstvima za traganje i spašavanje
 • provoditi i nadzirati provođenje nacionalnih i međunarodnih zahtjeva i propisa o sigurnosti života na moru
 • provoditi međunarodno pomorsko pravo i nacionalne propise
 • upravljati akcijama traganja i spašavanja
 • upravljati elektronskim i komunikacijskim uređajima na brodu
 • rukovati elektronskim i komunikacijskim uređajima na brodu
 • voditi i kontrolirati brodske isprave i knjige
 • koristiti protupožarne uređaje i sredstva za spašavanje
 • rukovati protupožarnim uređajima i sredstvima za spašavanje
 • održavati protupožarna sredstva, opremu za spašavanje i ostala sredstva
 • rukovati i održavati brodsku opremu
 • održavati sigurnost brodske posade i putnika
 • obavljati poslove održavanja broda
 • kontrolirati trim, stabilnost i naprezanja brodske konstrukcije
 • upravljati prijevozom opasnih tereta
 • izraditi plan rukovanja i upravljanja u opasnim situacijama
 • rukovoditi i upravljati posadom broda
 • izraditi plan kontrole za slučaj nužde i oštećenja broda
 • pružati medicinsku skrb na brodu
 • komunicirati s korisnicima usluga, pružateljima usluga, nadležnim institucijama i operativnim osobljem

 

KOME JE NAMIJENJEN PROGRAM?

 • Polaznicima koji žele usavršiti svoje znanje koje su stekli prethodnim radnim iskustvom, uključujući i početnike bez ikakvog iskustva rada na ovim poslovima
 • Pomorcima kojima je neophodna prekvalifikacija za pomorskog nautičara zbog rada na brodu
 • Svima koji žele unaprijediti vještine i znanja

 

TRAJANJE PROGRAMA:

 • 18 mjeseci (redovna nastava)
Cijena se formira temeljem utvrđenih razlikovnih ispita prethodno završenih razreda srednje škole.
Završetkom programa nudimo mogućnost zaposlenja na putničkom brodu.
 • Svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole i završnog ispita
 • Domovnica ili osobna iskaznica
 • Rodni list
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti—izdaje Medicina rada

Upisi u tijeku!

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]Shares
1