fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

BRAVAR

O PROGRAMU:

Zajednički cilj obrazovanja za sva obrtnička zanimanja je uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka znakovitih za određeno zanimanje. Programi, uvjeti i izvođenje programa usmjereni su također prema usvajanju i razvijanju kulturnih potreba, shvaćanju suvremenih vrijednosnih kvaliteta i potreba za očuvanje zdravlja i zdrave čovjekove okoline. Nastavak obrazovanja moguć je u majstorskim i tehničkim školama.

ZAŠTO ODABRATI BAŠ NAS?

 • Program prilagođen i fokusiran na konkretna i primjenjiva praktična znanja
 • Rad u malim grupama
 • Individualni pristup svakom polazniku
 • Mogućnost zaposlenja završetkom školovanja
 • Mogućnost online praćenja predavanja (Skype, Zoom)
 • Mogućnost praćenja nastave na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Povoljna cijena programa i mogućnosti plaćanja u ratama
 • Mogućnost smještaja za polaznike izvan Splita
 • Nastava se izvodi na pristupačan način, pojednostavljenim objašnjenjima terminologije i procesa
 • Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji
 • Po završetku programa polaznicima se izdaju svjedodžbe o završenom programu prekvalifikacije za tri godine i završna svjedodžba, javni dokumenti propisani zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu
Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Prepoznati važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije
 • Čitati i upotrijebiti tehnički crtež i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Izabrati i primjeniti materijal i pomoćna sredstva rada
 • Upotrijebiti i održavati alat, pribor i naprave
 • Navesti pravila o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline
 • Opisati organizaciju rada u radionici (radnom mjestu)
 • Pripremiti elemenate bravarije i uređaja
 • Prikazati izradbu dijelova konstrucija i drugih bravarskih radova, obradbu limova, profila i cijevi, spajanje dijelova, vijčano, zavarivanje (plinsko i električno)
 • Izvesti montažne radove na objektima: ogradi, metalnim prozorima, vratima i sl.
 • Izvesti montažu i demontažu te popravak različitih metalnih konstrukcija na objektima
 • Provesti ispitivanje i kontrolu u tijeku i na kraju rada

 

KOME JE NAMIJENJEN PROGRAM?

 • Polaznicima koji žele usavršiti svoje znanje koje su stekli prethodnim radnim iskustvom, uključujući i početnike bez ikakvog iskustva rada na ovim poslovima
 • Svima koji žele završiti srednju školu za bravara, položiti majstorski ispit i otvoriti vlastiti obrt 

 

TRAJANJE PROGRAMA:

 • 12 mjeseci (konzultativna nastava)
Školovanje je organizirano multimedijski i dopisno-konzultativnom nastavom.
Školovanje uz rad. Praksa se obavlja u praktikumu učilišta.
Cijena se formira temeljem utvrđenih razlikovnih ispita prethodno završenih razreda srednje škole.

U program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje bravara može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 15 godina života.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova bravara.

Upisi u tijeku!

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]Shares