fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

TURISTIČKO – HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST

CILJ PROGRAMA:

Postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje poslova organizacije rada u kuhinji i restoranu, briga o tehnološkom procesu, tehničko – tehnološkoj opremljenosti i inventaru, priprema i posluživanje hrane i piće, planirati zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, te kontrolirati skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica, sastavljati dnevni jelovnik, dogovarati i organizirati domjenke, bankete, svečane ručkove i večere unutar i izvan objekta, osmišljavati prezentacije nacionalnih jela i pića i njihove promidžbe, brinuti o prezentaciji i promidžbi restorana, ekonomičnosti rada, estetskom izgledu jela i uređenju prostora, kontrolirati rad i financijsko stanje poslovanja kuhinje i restorana, obrtničke radnje i drugih ugostiteljskih objekata, pronalaziti rješenja u specifičnim zahtjevima posla, trajno se usavršavati u struci i pratiti sve informacije neophodne za uspješno obavljanje navedenih poslova.

Trajanje prekvalifikacije: 12 mjeseci

Školovanje je organizirano multimedijski i dopisno-konzultativnom nastavom.
Školovanje uz rad uz priznavanje ranije stečenih svjedodžbi.
Cijena se formira temeljem utvrđenih razlikovnih ispita prethodno završenih razreda srednje škole.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

  • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova turističko – hotelijerskog komercijalista.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova turističko – hotelijerskog komercijalista.

29.09.2020.