O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

KUHAR (BRODSKI)

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA / CILJ I KOMPETENCIJE:

 • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
 • prigotoviti jelo:

– naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode

– preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja

– ustrojavati rad kuhinje

– sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela

 • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
 • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
 • rukovati kuhinjskih strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

 

Završetkom cjelokupnog školovanja polaznik će  udovoljiti  propisima iz Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca te steći svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog kuhara (HR III/30).

Školovanje je organizirano multimedijski i dopisno-konzultativnom nastavom.
Cijena se formira temeljem utvrđenih razlikovnih ispita prethodno završenih razreda srednje škole.
Završetkom programa nudimo mogućnost zaposlenja na brodu.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu.

30.09.2020.