fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

WEB DIZAJNER

CILJ PROGRAMA:

Postići osposobljenost učenika da individualno rješavaju sve probleme unutar oblikovnog procesa i realizacije na Web-u uz primjenu različitog softwera namijenjenog editiranju weba kao i za:

– usvajanje estetskih kriterija
– stjecanje potrebnih znanja o temeljnim Iikovnim postupcima, metodama i tehnikama
– razvijanje kreativnih sposobnosti i individualnog izražavanja
– osposobljavanje za oblikovanje i realizaciju grafičkih proizvoda na računalu korištenjem grafičkih programa
– upoznavanje suvremenih kretanja i recentnih trendova u oblikovanju
sredstava vizualnih komunikacija, grafičkog dizajna i grafičkih
proizvoda
– stjecanje Iikovno-estetskog senzibiliteta u izradi web stranica primjenjujući web dizajn i grafički dizajn
– primjena i vješto služenje osobnim računalom
– osposobiti učenike za izradu animacije
– osposobiti učenike za izradu web sadržaja u kojima koristimo baze podataka
– osposobiti učenike za izradu, uređivanje i održavanje virtualnih okruženja kao i planiranje virtualnih aktivnosti
– osposobiti učenike da dodavanjem skripti daju novu funkcionalnost i interaktivnost web stranicama

Trajanje prekvalifikacije: 12 mjeseci

Školovanje je organizirano multimedijski i dopisno-konzultativnom nastavom.
Školovanje uz rad uz priznavanje ranije stečenih svjedodžbi.
Cijena se formira temeljem utvrđenih razlikovnih ispita prethodno završenih razreda srednje škole.

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:                                                                                                                

  • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Web dizajnera.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Web dizajnera.

30.09.2020.