fbpx
About us

International Maritime Academy Bozic is the first international maritime school in the Republic of Croatia founded in Split. Within the Academy there is a department that offers professional guidance to the participants and takes care of the possibilities for their employment. We offer theoretical education in modern equipped classrooms and practical education in the most modern simulator instruction room.

Pratite nas i na:

Obavijesti o rokovima – Prekvalifikacija za zanimanje elektrotehničar

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

  • Polaznik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnog nastupa pred povjerenstvom za obranu završnog rada
  • Obrana traje do 30 minuta
  • Nastavnik / mentor je dužan nakon odabira teme savjetodavno pomoći polazniku te s njim razraditi teze, preporučiti osnovnu literaturu i uputiti ga na koji način treba pristupiti izradbi i opisu završnog rada, te kako ga dokumentirati
  • Obrani može pristupiti učenik čiju je izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu
  • Opći uspjeh iz izradbe i obrane završnog rada je aritmetička sredina pozitivnih ocjena izradbe i obrane

                            

 U Splitu, 28. rujna 2022.

 Stručni voditelj obrazovanjaShares