O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

TEHNIČAR ZA JAHTE I MARINE

OPIS PROGRAMA:

Tehničar za jahte i marine zanimanje je kojim su obuhvaćeni svi poslovi prihvata brodica i jahti, sigurnog smještaja u marini, održavanja, opskrbe i zaštite, rukovanja u plovidbi te poslovi najma u cilju postizanja ekonomskog učinka. U postizanju ovog cilja zanimanje obuhvaća sve poslove planiranja, pripreme, izvršenja i okončanja boravka brodica i jahti u marini kao i provedbu poslova upravljanja i rukovanja brodicama i jahtama na moru, a radi postizanja sigurnog izvršenja plovidbenog pothvata i poznavanje svih poslova vezanih za iznajmljivanje brodica i jahti.
U svojem poslu tehničar za jahte i marine mora znati uljudno komunicirati na hrvatskome te jednom ili više stranih jezika (engleski, talijanski, njemački), biti psihički stabilan, biti sposoban samostalno donositi odluke, imati sklonost timskome radu i moći rješavati izvanredne situacije.

Tehničar za jahte i marine može biti zaposlen na sljedećim radnim mjestima: stručni djelatnik u marinama, receptivno osoblje, djelatnik u uredima za iznajmljivanje brodica i jahti, voditelj brodice kategorije „C“,član posade na jahtama i mega – jahtama.
Perspektive u zanimanju: kapetan marine, zapovjednik jahte kategorije „A“ i „B“, zapovjednik broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi, upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi.

Školovanje se izvodi konzultativnom-instruktivnom nastavom.
Školovanje uz rad uz prethodno priznavanje ranije stečenih svjedodžbi.
Završetkom programa nudimo mogućnost besplatnog upisa tečaja za voditelja c kat.

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:                                                                                                                   

  • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Tehničara za jahte i marine.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Tehničara za jahte i marine.

29.09.2020.