O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

ELEKTROMONTER

OPIS POSLOVA ELEKTROMONTERA:

Stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo adaptivno osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike.

https://poubozic.com/eto-casnik-elektrotehnike-stcw-iii-6/

Upisom u program polaznici dobivaju 50% popusta na specijalizirani tečaj namijenjen brodskim električarima koji trebaju brevet za časnika elektrotehnike - ETO (STCW III - 6)

Školovanje se izvodi konzultativnom-instruktivnom nastavom.

Školovanje uz rad uz prethodno priznavanje ranije stečenih svjedodžbi.

  • Svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole i završnog ispita
  • Domovnica ili osobna iskaznica
  • Rodni list
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti—izdaje Medicina rada

UPISI U TIJEKU!