O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

SURADNIKA U PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA

CILJ PROGRAMA:

Ulaskom RH u EU došlo je do mnogih promjena i novih prilika na područjima, gospodarstva, turizma, obrazovanja, trgovine i slično. Projekti financirani kroz programe Europske unije postali su fokus interesa šire populacije. Nedostatak osposobljenog radnog kadra za izradu projekata EU fondova na tržištu rada.  Program je namijenjen onima koji se žele baviti ili se već bave izradom projekata EU fondova i žele formalizirati vještine i znanja koje posjeduju. Osim što će ovakva vrsta  osposobljavanja poslodavcima omogućiti da poslove pripreme mi provedbe EU projekta obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da se osposobe i postanu sposobni za realizaciju, praćenje, provedbu i evaluaciju određenog projekta kao i  suradnici u izradi novog EU projekta ili projekta za vlastite potrebe.

Kompetencije koje stječu polaznici:

  1. Razlikovati EU fondove i njihove karakteristike
  2. Prepoznati važne informacije u natječajnoj dokumentaciji
  3. Razlikovati projektne aktivnosti i resurse u fazi pripreme proračuna projekta
  4. Sudjelovati u pripremi projektnog prijedloga
  5. Sudjelovati u provedbi projekta u skladu s pravilima natječaja i javne nabave
  6. Sudjelovati u poslovima izvještavanja ugovornom tijelu
  7. Primjeniti odgovarajuće propise Europske unije za potrebe europskih projekata
  8. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Vježbe se izvode u specijaliziranoj učionici.

EU fondovi i mogućnosti financiranja

Analiza problema i dionika te ciljevi projekta

Izrada aktivnosti i proračuna projekta

Logička matrica projekta

Provedba i dovršetak projektnog prijedloga

Zaštita na radu

U program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi provedbi EU projekata može se upisati osoba koja ima završenu najmanje četverogodišnju srednju školu.