fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO

O PROGRAMU:

Redovno školovanje za tehničara za brodostrojarstvo traje četiri godine u industrijskim i obrtničkim srednjim školama, a moguće je i obrazovanje uz rad doškolovavanjem i prekvalifikacija iz nekog drugog srednjoškolskog zanimanja. Programi školovanja su specifični, usklađeni s međunarodnom konvencijom o standardima za obrazovanje i usklađeni sa standardima o stjecanju zvanja i ovlasti za članove posade pomorskih kadrova. Školovanjem se stječu, osim općih znanja, teorijska i praktična znanja iz prirodoslovnih i tehničkih brodograđevnih, strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih područja. Međutim, zbog krupnih i brzih tehnoloških promjena, tehničari za brodostrojarstvo moraju se stalno usavršavati i upoznavati s novim tehnikama i tehnologijama rada.

ZAŠTO ODABRATI BAŠ NAS?

 • Program prilagođen i fokusiran na konkretna i primjenjiva praktična znanja
 • Rad u malim grupama
 • Individualni pristup svakom polazniku
 • Mogućnost zaposlenja završetkom školovanja 
 • Mogućnost online praćenja predavanja (Skype, Zoom)
 • Mogućnost praćenja nastave na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Povoljna cijena programa i mogućnosti plaćanja u ratama
 • Mogućnost smještaja za polaznike izvan Splita
 • Nastava se izvodi na pristupačan način, pojednostavljenim objašnjenjima terminologije i procesa
 • Težište stručnog obrazovanja je na savladavanju novih tehnika i uređaja za u strojarnici broda koje učenici usvajaju korištenjem računala i brodostrojarskih simulatora
 • Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji
 • Po završetku programa polaznicima se izdaju svjedodžbe o završenom programu prekvalifikacije za četiri godine i završna svjedodžba, javni dokumenti propisani zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu
Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • koristiti protupožarne uređaje 
 • rukovati protupožarnim uređajima 
 • održavati protupožarna sredstva
 • održavanje brodskog strojnog kompleksa
 • stražarenje u strojarnici (kontrola pogona, manipulacije u manevru i sl.)
 • preventivno-plansko održavanje strojarnice
 • vođenje brodske administracije
 • pružati medicinsku skrb na brodu
 • primjeniti mjere zaštite pri radu i ekologije

 

KOME JE NAMIJENJEN PROGRAM?

 • Polaznicima koji žele usavršiti svoje znanje koje su stekli prethodnim radnim iskustvom, uključujući i početnike bez ikakvog iskustva rada na ovim poslovima
 • Pomorcima kojima je neophodna prekvalifikacija za tehničara za brodostrojarstvo zbog rada na brodu
 • Svima koji žele unaprijediti vještine i znanja

 

TRAJANJE PROGRAMA:

 • 16 mjeseci (redovna nastava)
Cijena se formira temeljem utvrđenih razlikovnih ispita prethodno završenih razreda srednje škole.
Završetkom programa nudimo mogućnost zaposlenja na putničkom brodu.
 • Svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole i završnog ispita
 • Domovnica ili osobna iskaznica
 • Rodni list
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti—izdaje Medicina rada

Upisi u tijeku!

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]Shares