O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO

CILJ PROGRAMA:

Redovno školovanje za tehničara za brodostrojarstvo traje četiri godine u industrijskim i obrtničkim srednjim školama, a moguće je i obrazovanje uz rad doškolovavanjem i prekvalifikacija iz nekog drugog srednjoškolskog zanimanja. Programi školovanja su specifični, usklađeni s međunarodnom konvencijom o standardima za obrazovanje i usklađeni sa standardima o stjecanju zvanja i ovlasti za članove posade pomorskih kadrova. Školovanjem se stječu, osim općih znanja, teorijska i praktična znanja iz prirodoslovnih i tehničkih brodograđevnih, strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih područja. Međutim, zbog krupnih i brzih tehnoloških promjena, tehničari za brodostrojarstvo moraju se stalno usavršavati i upoznavati s novim tehnikama i tehnologijama rada.

Školovanje se izvodi redovnom nastavom.
Cijena se formira temeljem utvrđenih razlikovnih ispita prethodno završenih razreda srednje škole.
Završetkom programa nudimo mogućnost zaposlenja na putničkom brodu.
  • Svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole i završnog ispita
  • Domovnica ili osobna iskaznica
  • Rodni list
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti—izdaje Medicina rada

28.09.2020.