O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

MASER

Zbog rasta potražnje usluga u sektoru turizma i ugostiteljstva, te sve većeg broja apartmana, hotela i ostalih smještajnih jedinica turističko – ugostiteljskog tipa sa širom ponudom usluga u turizmu javlja se potreba za stručno osposobljenim kadrom za poslove masera što potvrđuju i brojni javni natječaji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Završetkom programa polaznik je stekao potrebne kompetencije za poslove masera

Osnove građe i funkcije ljudskog tijela

Prostor, oprema i preparati za masažu

Klasična masaža

Osnove higijene

Poslovna komunikacija i bonton

Zaštita na radu

Praktična nastava

-završena srednja škola,

-navršenih 18 godina

-liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera.