O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

Uvođenje novih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirano valjanje i zbijanje zemljanih, šljunkovitih i asfaltnih površina u građevinarstvu; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, održavanja i izgradnji cestovnih prometnica i infrastrukture, zračnih luka, vodnogospodarskih građevina, na tržištu rada EU....

Uvođenje novih strojeva i priključaka u suvremenom mehaniziranom građenju; nacionalnog programa građenja autocesta; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, na tržištu rada EU. ...

Osiguranje konkurentnosti na tržištu graditeljstva; uvođenje novih strojeva, uređaja, opreme i alata u mehaniziranom utovaru/istovaru i prijevozu građevinkih materijala; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, na tržištu rada EU....