fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

VODITELJ PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

CILJ PROGRAMA:

Ulaskom RH u EU došlo je do mnogih promjena i novih prilika na područjima, gospodarstva, turizma, obrazovanja, trgovine i slično. Projekti financirani kroz programe Europske unije postali su fokus interesa šire populacije. Nedostatak osposobljenog radnog kadra za izradu projekata EU fondova na tržištu rada.  Program je namijenjen onima koji se žele baviti ili se već bave izradom projekata EU fondova i žele formalizirati vještine i znanja koje posjeduju. Osim što će ovakva vrsta usavršavanja poslodavcima omogućiti da vođenje EU projekta obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da se usavrše i postanu sposobni za realizaciju, praćenje, provedbu i evaluaciju određenog projekta kao i  izradu novog EU projekta ili projekta za vlastite potrebe.

Kompetencije koje stječu polaznici:

  1. Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
  2. Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
  3. Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
  4. Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
  5. Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
  6. Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
  7. Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
  8. Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Vježbe se izvode u specijaliziranoj učionici.

EU fondovi i programi

Projektno planiranje

Izrada projektne prijave

Upravljanje provedbom projekata EU

Evaluacija i izvještavanje na projektu

Zaštita na radu

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima:

  • završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.)