fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

RUKOVATELJ CRPKOM ZA BETON

CILJ PROGRAMA:

Potrebe polaznika da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva rada. Potreba za osposobljavanjem se javlja zbog povećeg obujma građevinskih poslova podizanja ili nadogradnje građevinskih objekata sa svrhom razvoja u području ponude turističkih i inih gospodarskih sadržaja te radi uvođenja novih strojeva, uređaja i opreme u mehaniziranom, složenom tehnološkom i logističkom procesu izvedbi građevina i konstrukcija od betona; usklađenost s potrebama tržišta rada.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno. Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se obavlja u građevinskim tvrtkama.
Cijena se formira zavisno o praktičnom iskustvu rada kojeg utvrđuje Povjerenstvo učilišta.

Konstrukcija crpke za beton i priključaka

Rukovanje crpkom za beton

Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć

Praktična nastava

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju rukovatelja crpkom za beton može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova