fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

RUKOVATELJ VALJKOM

Potrebe polaznika/pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva; uvođenje novih strojeva, uređaja i opreme u mehanizirano valjanje i zbijanje zemljanih, šljunkovitih i asfaltnih površina u građevinarstvu; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, održavanja i izgradnji cestovnih prometnica i infrastrukture, zračnih luka, vodnogospodarskih građevina, na tržištu rada EU.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno. Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se obavlja u cestarskim i građevinskim tvrtkama.
Cijena se formira zavisno o praktičnom iskustvu rada kojeg utvrđuje Povjerenstvo učilišta.

Konstrukcija valjka

Rukovanje valjkom

Zaštita na radu, zaštita od požara i osnovna prva pomoć

Praktična nastava

U program osposobljavanja za zanimanje rukovatelj valjkom može se upisati osoba koja ima:

  • navršenih najmanje 18 godina života,
  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova,
  • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije