O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

RUKOVATELJ ELEKTROKOLICIMA

CILJ PROGRAMA:

Uvođenje novih strojeva i tehnologija unutrašnjeg horizontalnog transporta robe i materijala na kraće udaljenosti, prilagođenih skučenim prostorima i transportu koji nije štetan za zdravlje i okoliš; potrebama osposobljavanja za njihovo rukovanje; potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području graditeljstva, brodskim i zračnim lukama, kolodvorima, bolnicama, hotelima, skladištima i sl. i na tržištu rada EU.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se obavlja u građevinskim tvrtkama.

Konstrukcija elektrokolica

Rukovanje elektrokolicima

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program osposobljavanja za zanimanje rukovatelj elektrokolicima može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, navršenih 18 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.