O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  • Računovođa samostalno odlučuje i bira najpovoljnije računovodstvene alternative te ima znanje, vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost za samostalno sastavljanje završnog računa i godišnje prijave poreza na dobit.

  • Program je koncipiran na način da se polaznika osposobljava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za knjigovodstvo.

  • Polaznici programa osposobljavanja za poslove skladištara mogu formalizirati vještine i znanja za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na istim ili sličnim poslovima

  • Osim što će ovakva vrsta osposobljavanja poslodavcima omogućiti da poslove pripreme mi provedbe EU projekta obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da se osposobe i postanu sposobni za realizaciju, praćenje, provedbu i evaluaciju određenog projekta kao i suradnici u izradi novog EU projekta ili projekta za vlastite potrebe.

  • Osim što će ovakva vrsta usavršavanja poslodavcima omogućiti da vođenje EU projekta obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da se usavrše i postanu sposobni za realizaciju, praćenje, provedbu i evaluaciju određenog projekta kao i izradu novog EU projekta ili projekta za vlastite potrebe.