fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

ČISTAČICA NA JAHTI I U MARINI

CILJ PROGRAMA:

Program je namijenjen polaznicima koji se žele osposobiti za poslove čistača u marini i na jahti kao i za one koji žele formalizirati vještine i znanja koje već posjeduju jer rade takve poslove. Zbog otvaranja novih vezova u marinama i sve većeg broja jahti usidrenih na obalnim područjima RH, a zbog složenosti posla oko održavanja skupog inventara u marinama i na jahti javlja se sve veća potreba za stručno osposobljenim čistačima u marini i na jahti. Program se donosi radi veće zapošljivosti odnosno konkurentnosti pojedinca na tržištu rada i postojanja potrebe za stručno osposobljenim čistačima posebno u sezonskim razdobljima.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se izvodi na jahtama i u marini.

Uređaji, pribor i sredstva za čišćenje

Poslovi čistača u marini i na jahti

Osnove higijene na radnom mjestu

Poslovna komunikacija i bonton

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program osposobljavanja za obavljanje poslova čistača u marini i na jahti može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu,
  • navršenih 15 godina,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova čistača.