fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

POU Božić – partneri Europske Komisije na EVSW-u 2020

Potaknuta velikim uspjehom prva četiri Europska tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, Europska komisija sada organizira peti Tjedan kako bi nastavila podizati svijest o važnosti SOO-a. Peto izdanje Tjedna postalo je hibridno događanje radi sigurnosnih mjera koje su poduzete u svrhu zaštite od bolesti COVID-19. Tjedan će se održati od 9. do 13. studenog 2020. u Berlinu, a istovremeno će se moći pratiti i na internetu. Odabir je pao na Berlin jer Njemačka predsjeda EU-om u drugoj polovici ove godine. Osim toga, stotine događanja i aktivnosti povezanih s Tjednom, a koji se odnose na SOO, organizirat će se diljem Europe tijekom cijele godine.

U sklopu tjedna POU Božić u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje RH organizira dvije radionice u sklopu projekta “Modernizacije sustava strukovnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta u pomorskom sektoru”. Tema 1.radionice je usavršavanje nastavnika na praktičnom radu na High Volatage simulatoru brodskog napona, a tema 2.radionice je usavršavanje nastavnika na praktičnom radu na brodskom poligonu za vježbe pravila izbjegavanja sudara na moru – COLREG.

Europska Komisija je projekat odobrila te smo shodno tome postali partneri na 5.Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Projekat upotpunosti financira EK , a polaznici su nastavnici strukovnih (pomorskih) škola u Republici Hrvatskoj.

Za više informacija o 5.Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju možete vidjeti na linku: https://www.eac-events.eu/website/3001/

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]Shares