fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

VRTLAR

CILJ PROGRAMA:

Polaznici programa osposobljavanja njegovim uspješnim svladavanjem stječu znanja za stručno obavljanje zadaća u pripremi zemljišta za uređenje, obradi i uzgajanja parkovnih kultura, te  primjene suvremenih metoda rada na uređenju i održavanju vrtova koristeći zaštitne i higijenske mjera pri radu. Osim što će ovakva vrsta osposobljavanja poslodavcima omogućiti da poslove vrtlara obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da pronađu zaposlenje kao vrtlar.

Kompetencije koje stječu polaznici:

  1. Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog  bilja
  2. Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih  kultura
  3. Izvoditi jednostavne poslove  pri sjetvi i/ili sadnji i njezi vrtnog bilja
  4. Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
  5. Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
  6. Prepoznati simptome  i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova  vrtlarskih kultura
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno. Osposobljavanje uz rad.
Cijena programa je 3.200,00 kn.

Osnove vrtlarstva

Radovi u vrtlarstvu

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program osposobljavanja za zanimanje vrtlar može se upisati osoba koja ima:

  • navršenih 15 godina života,
  • završenu osnovnu školu,
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar