fbpx
About us

International Maritime Academy Bozic is the first international maritime school in the Republic of Croatia founded in Split. Within the Academy there is a department that offers professional guidance to the participants and takes care of the possibilities for their employment. We offer theoretical education in modern equipped classrooms and practical education in the most modern simulator instruction room.

Pratite nas i na:

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA


PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BOŽIĆ

ŠK.GOD. 2023./2024.

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

ZAVRŠNI RAD ROKOVI ROK PRIJAVE ZAVRŠNOG RADA ROK IZRADBE I PREDAJE ZAVRŠNOG RADA OBRANA ZAVRŠNOG RADA
ZIMSKI ROK DO 30.11.2023. DO 25.01.2024. 05.02.2024. – 10.02.2024.
LJETNI ROK DO 01.04.2024. DO 06.06.2024. 17.06.2024. – 29.06.2024.
JESENSKI ROK DO 10.07.2024. DO 29.08.2024. 09.09.2024. – 14.09.2024.
 

PODJELA SVJEDODŽBI O ZAVRŠNOM RADU: TJEDAN DANA NAKON OBRANE

 

                    

Polaznik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnog nastupa pred povjerenstvom za obranu završnog rada.

Obrana u pravilu traje do 30 minuta.

Obrani može pristupiti učenik čiju je izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

Opći uspjeh iz izradbe i obrane završnog rada je aritmetička sredina pozitivnih ocjena izradbe i obrane.

 

NAKNADNA PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 

Polaznik koji se iz opravdanih razloga nije prijavio u propisanome roku, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije deset dana prije planiranoga datuma Obrane. Polaznik uz prijavnicu prilaže i dokaze o opravdanosti naknadne prijave. Opravdanim razlozima za naknadnu prijavu polaznika smatraju se: bolest, dugotrajnije liječenje, obrazovanje u inozemstvu, elementarna nepogoda, smrt u obitelji, prometna nesreća i drugi opravdani razlozi.

 

ODJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 

Polaznik može odjaviti prijavljenu Obranu. Polaznik predaje pisani zahtjev za odjavu Obrane ustanovi najkasnije tri dana prije planiranoga dana Obrane. Smatra se da je polaznik iskoristio rok za Obranu, ako nije pristupio na prijavljenu Obranu, a nije ju odjavio u roku. Iznimno, polazniku koji iz opravdanih razloga nije odjavio prijavljenu Obranu, može se na njegov zahtjev dozvoliti Obrana u istome roku. Zahtjev u kojem su navedeni i razlozi zbog kojih polaznik nije na vrijeme odjavio prijavljenu Obranu, dostavlja se Prosudbenome odboru u roku 24 sata od zakazanoga datuma Obrane na koju učenik nije pristupio, a u roku sljedeća dva dana polaznik je dužan priložiti i dokaze o navedenim razlozima.                       

                                                              

    U Splitu, 10. listopada 2023.Shares