O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

UZGAJIVAČ I PRERAĐIVAČ BILJA

CILJ PROGRAMA:

Program osposobljavanja za poslove uzgojivača i prerađivača  ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja pružiti će mogućnost polaznicima da formaliziraju svoja znanja i vještine ukoliko već rade na ovim poslovima te s tim povećaju svoju konkurentnost na tržištu rada. Osim što će ovakva vrsta osposobljavanja poslodavcima omogućiti da poslove uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da pronađu zaposlenje na navedenim poslovima.

Kompetencije koje stječe polaznik:

  1. Definirati  gospodarski značaj uzgoja i prerade začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
  2. Razlikovati vrste, svojstva i primjenu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
  3. Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi te preradi  začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
  4. Provoditi odgovarajuće agrotehničke mjere i zahvate u uzgoju, ishrani i njezi bilja.
  5. Prepoznati simptome bolesti bilja te primijeniti odgovarajuće mjere i sredstva za suzbijanje bolesti, štetnika i korova.
  6. Pripremiti i koristiti pribor, opremu i uređaje za uzgoj i preradu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja na pravilan i siguran način.
  7. Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu te provoditi pravilne postupke u slučaju požara i pružanja osnovne prve pomoći.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.

Vrste, svojstva i primjena ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

Postupci uzgoja ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

Postupci obrade i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja može se upisati osoba s:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja