O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

SOBOSLIKAR – LIČILAC

Potrebe polaznika/pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva na istim poslovima; osiguranja konkurentnosti na tržištu graditeljstva; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u soboslikarskim i ličilačkim tvrtkama/obrtima, građevinarstvu, stolarskim tvrtkama/obrtima, na poslovima održavanja, strojarskoj proizvodnji i održavanju, brodogradnji, automobilskoj industriji, na tržištu rada EU.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se obavlja u građevinskim tvrtkama

Soboslikarski i ličilački materijali

Jednostavni soboslikarski i ličilački poslovi

Zaštita na radu, zaštita od požara i osnovna prva pomoć

Praktična nastava

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar i ličilac može se upisati osoba koja ima završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.