O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

SKLADIŠTAR

CILJ PROGRAMA:

Zbog priljeva investicija i izgradnje većih pogonskih centara javlja se potreba za sve većim skladištima, a s tim i skladišnim osobljem. Osim što će ovakva vrsta osposobljavanja poslodavcima omogućiti da poslove skladišnog poslovanja obavlja stručna osoba, omogućiti će i nezaposlenim osobama da se osposobe i zaposle na poslovima skladišnog poslovanja.

Polaznici programa osposobljavanja za poslove skladištara mogu formalizirati vještine i znanja za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na istim ili sličnim poslovima.

UVOD U SKLADIŠNO POSLOVANJE

POSLOVI SKLADIŠTARA

ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA I PRVA POMOĆ

PRAKTIČNA NASTAVA

U program osposobljavanja za zanimanje skladištar može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova skladištara.