O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

POSTAVLJAČ FOLIJA

CILJ PROGRAMA:

Program je namijenjen polaznicima koji se žele osposobiti za poslove postavljača monomernih folija na 2D površine i polimernih folija na 3D objekte kao i za one koji žele formalizirati vještine i znanja koje već posjeduju. Program polaznicima pruža stjecanje novih, inovativnih znanja, vještina i kompetencija koja imaju tržišnu vrijednost, te samim time postaju konkurentniji na zahtjevnom tržištu rada te imaju veću šansu za zaposlenje.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se izvodi u suvremeno opremljenom edukacijskom praktikumu.

Vrste folija i namjena

Postavljanje i uklanjanje monomernih folija na 2D površine i polimernih folija na 3D objekte

Zaštita na radu, zaštita od požara i osnovna prva pomoć

Praktična nastava

U program se može  upisati osoba koja ima: najmanje završenu srednju školu, najmanje navršenih 18 godina, osnovnu informatičku pismenost čija će se provjera izvršiti u ustanovi prije upisa u program ili pisanim dokaz o potrebnim kompetencijama, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova postavljača monomernih folija na 2D površine i polimernih folija na 3D objekte.