fbpx
About us

International Maritime Academy Bozic is the first international maritime school in the Republic of Croatia founded in Split. Within the Academy there is a department that offers professional guidance to the participants and takes care of the possibilities for their employment. We offer theoretical education in modern equipped classrooms and practical education in the most modern simulator instruction room.

Pratite nas i na:

Natječaj za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za šk.godinu 2020/2021.

Na temelju članka 35. stavka 2. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (N.N. broj 129/08, 52/10), članka 91. stavka 1. Statuta učilišta, te temeljem točke II. Odluke o upisu polaznika u programe doškolovanja, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja u školskoj godini 2020./2021.  (Kl: 602-07/20-03/06, Ur.broj: 2181-01-20-0407 od 11. kolovoza 2020. godine) oglašava

N A T J E Č A J

ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

ZAJEDNIČKA OBAVIJEST

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

OPĆE ODREDBE

U programe doškolovanja, prekvalifikacije te programe osposobljavanja i usavršavanja polaznici se prijavljuju i upisuju osobnim putem u sjedištu ili podružnicama Učilišta, a na temelju natječaja za upis.

I.

A.

Četverogodišnji i trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja: pomorski nautičar, tehničar za brodostrojarstvo, bravar, plinoinstalater, elektrotehničar, komercijalist, web dizajner, tehničar za jahte i amrine, elektromonter, kuhar, konobar, turističko-hotelijerski komercijalist

B.

Programi usavršavanja za zanimanja: monter solarno toplovodnih sustava, specijalist zaštite na radu, monter fotonaponskih sustava, samostalni knjigovođa, autodijagnostičar

C.

Programi osposobljavanja za zanimanja: kuhar, armirač, rukovatelj toranjskom dizalicom, konobar, krovopokrivač, rukovatelj mosnim i portalnim dizalicama, slastičar, tesar, rukovatelj hidrauličnom dizalicom, pekar, zidar, rukovatelj toranjskom dizalicom, pizza majstor, fasader, rukovatelj autodizalicom, priprematelj bureka i pizza, sommelier, rukovatelj hidrauličnim platformama, servir, monter građevinskih skela, sobar, izolater, rukovatelj traktorom, barmen, soboslikar-ličilac, rukovatelj motornim pilama, rukovatelj trimerom, keramičar, rukovatelj motornom kosilicom, monter suhe gradnje, pčelar, ALU i PVC stolar, rukovatelj viličarom, mljekar-sirar,vinogradar-vinar, brodobravar, brodocjevar, vrtlar , rukovatelj elektrokolicima, rukovatelj asfaltnom bazom, voćar, antikorozist, rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta, maslinar, zavarivač MIG-MAG postupkom, rukovatelj crpkom za beton, rukovatelj automiješalicom mikserom, zavarivač TIG postupkom, rukovatelj grederima, mesar, zavarivač REL postupkom, rukovatelj betonarom, proizvođač povrća, cvijećar, rukovatelj bagerom, uzgajivač ovaca i koza, rukovatelj damperima i skreperima, rukovatelj rovokopačem, njegovatelj starijih i nemoćnih osoba, rukovatelj utovarivačima, uzgajivač ljekovitog bilja, gerontodomaćica, rukovatelj valjcima, dadilja, rukovatelj strojevima za otkop i preradu kamen, knjigovođa

D.

Program učenja stranih jezika: -engleski opći jezik -njemački opći jezik -talijanski opći jezik

E.

Programi izobrazbe: ETO – časnik elektrotehnike

 

  1. Uvjeti upisa i dokumentacija za upis su objavljeni na službenim stranicama Učilišta www.poubozic.com. Polazniku, na njegov pisani zahtjev i uz priložene dokaze (preslika radne knjižice), Učilište može, kao ispunjenje obveze iz praktične nastave i vježbi, priznati odgovarajuće radno iskustvo o čemu, na temelju provjere priložene dokumentacije, odlučuje povjerenstvo imenovano od strane stručnog tijela utvrđenog statutom Učilišta.

III. Natječaj je otvoren od 11. kolovoza 2020. do popunjenja grupe.

  1. Obavijest o početku nastave za pojedine programe bit će stavljena na oglasnu ploču Učilišta nakon zatvaranja natječaja.
  2. Prijave za upis dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

Pučko otvoreno učilište Božić, 114. Brigade 12, Split s naznakom „NATJEČAJ ZA UPIS“ Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 021/558-519, 091/4782892, e-mail: [email protected].

 

U Splitu, 11. kolovoza 2020. godine.

 

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]Shares