fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

Natječaj za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za šk.godinu 2020/2021.

Na temelju članka 35. stavka 2. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (N.N. broj 129/08, 52/10), članka 91. stavka 1. Statuta učilišta, te temeljem točke II. Odluke o upisu polaznika u programe doškolovanja, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja u školskoj godini 2020./2021.  (Kl: 602-07/20-03/06, Ur.broj: 2181-01-20-0407 od 11. kolovoza 2020. godine) oglašava

N A T J E Č A J

ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

ZAJEDNIČKA OBAVIJEST

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

OPĆE ODREDBE

U programe doškolovanja, prekvalifikacije te programe osposobljavanja i usavršavanja polaznici se prijavljuju i upisuju osobnim putem u sjedištu ili podružnicama Učilišta, a na temelju natječaja za upis.

I.

A.

Četverogodišnji i trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja: pomorski nautičar, tehničar za brodostrojarstvo, bravar, plinoinstalater, elektrotehničar, komercijalist, web dizajner, tehničar za jahte i amrine, elektromonter, kuhar, konobar, turističko-hotelijerski komercijalist

B.

Programi usavršavanja za zanimanja: monter solarno toplovodnih sustava, specijalist zaštite na radu, monter fotonaponskih sustava, samostalni knjigovođa, autodijagnostičar

C.

Programi osposobljavanja za zanimanja: kuhar, armirač, rukovatelj toranjskom dizalicom, konobar, krovopokrivač, rukovatelj mosnim i portalnim dizalicama, slastičar, tesar, rukovatelj hidrauličnom dizalicom, pekar, zidar, rukovatelj toranjskom dizalicom, pizza majstor, fasader, rukovatelj autodizalicom, priprematelj bureka i pizza, sommelier, rukovatelj hidrauličnim platformama, servir, monter građevinskih skela, sobar, izolater, rukovatelj traktorom, barmen, soboslikar-ličilac, rukovatelj motornim pilama, rukovatelj trimerom, keramičar, rukovatelj motornom kosilicom, monter suhe gradnje, pčelar, ALU i PVC stolar, rukovatelj viličarom, mljekar-sirar,vinogradar-vinar, brodobravar, brodocjevar, vrtlar , rukovatelj elektrokolicima, rukovatelj asfaltnom bazom, voćar, antikorozist, rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta, maslinar, zavarivač MIG-MAG postupkom, rukovatelj crpkom za beton, rukovatelj automiješalicom mikserom, zavarivač TIG postupkom, rukovatelj grederima, mesar, zavarivač REL postupkom, rukovatelj betonarom, proizvođač povrća, cvijećar, rukovatelj bagerom, uzgajivač ovaca i koza, rukovatelj damperima i skreperima, rukovatelj rovokopačem, njegovatelj starijih i nemoćnih osoba, rukovatelj utovarivačima, uzgajivač ljekovitog bilja, gerontodomaćica, rukovatelj valjcima, dadilja, rukovatelj strojevima za otkop i preradu kamen, knjigovođa

D.

Program učenja stranih jezika: -engleski opći jezik -njemački opći jezik -talijanski opći jezik

E.

Programi izobrazbe: ETO – časnik elektrotehnike

 

  1. Uvjeti upisa i dokumentacija za upis su objavljeni na službenim stranicama Učilišta www.poubozic.com. Polazniku, na njegov pisani zahtjev i uz priložene dokaze (preslika radne knjižice), Učilište može, kao ispunjenje obveze iz praktične nastave i vježbi, priznati odgovarajuće radno iskustvo o čemu, na temelju provjere priložene dokumentacije, odlučuje povjerenstvo imenovano od strane stručnog tijela utvrđenog statutom Učilišta.

III. Natječaj je otvoren od 11. kolovoza 2020. do popunjenja grupe.

  1. Obavijest o početku nastave za pojedine programe bit će stavljena na oglasnu ploču Učilišta nakon zatvaranja natječaja.
  2. Prijave za upis dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

Pučko otvoreno učilište Božić, 114. Brigade 12, Split s naznakom „NATJEČAJ ZA UPIS“ Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 021/558-519, 091/4782892, e-mail: [email protected]

 

U Splitu, 11. kolovoza 2020. godine.

 

Broj polaznika je ograničen – Rezervirajte svoje mjesto već danas!

Kontaktirajte nas: 021 558 519

[email protected]Shares