fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

MORNAR U MARINI

CILJ PROGRAMA:

Program je namijenjen polaznicima koji se žele usavršiti za poslove mornara u marini kao i za one koji žele formalizirati vještine i znanja koje već posjeduju jer rade takve poslove. Zbog otvaranja novih vezova u marinama i sve većeg broja plovila usidrenih na obalnim područjima RH, raste potražnja za mornarima u marini koji će gostima marine osigurati sigurniji, ugodniji i lakši boravak na Jadranu. Cilj programa je usavršavanje polaznika koji će svojim stečenim znanjima i vještinama utjecati na pružanje kvalitetnije usluge i upotpuniti ponudu marina.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se izvodi na jahtama i u marini.

Osnove nautičkog turizma

Osnove ekologije nautičkog turizma

Poslovi mornara u marini

Poslovna komunikacija i bonton u marini

Zaštita na radu, zaštita od požara i osnovna prva pomoć

Praktična nastava

U program usavršavanja za poslove mornara u marini se može upisati osoba koja ima:

  • završenu srednju pomorsku školu,
  • položen ispit za voditelja brodice C kategorije