fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

MONTER VJETROTURBINA

CILJ PROGRAMA:

Razvoj novih tehnologija (posebice za rad pod naponom), uređaja i opreme, električnih instalacija na vjetroturbinama, te osiguranje montiranja, ispitivanja i održavanja vjetroturbina na siguran način; mogućnostima zapošljavanja u širokom području elektrotehnike, proizvodnji, distribuciji i održavanju vjetroturbina, građevinarstvu i na tržištu rada EU.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.

Nastava se izvodi konzultativno.
Praktična nastava se obavlja u ovlaštenim tvrtkama za montiranje vjetroturbina.
Cijena programa 10.000,00 kn.

Elektrotehnički materijali i mjerenje električnih veličina

Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija kod vjetroturbine

Konstrukcija i način rada vjetroturbine

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program usavršavanja za montera vjetroturbina može se upisati osoba koja ima:

  • 18 godina života
  • završenu srednju četverogodišnju školu strojarskog ili elektrotehničkog smjera
  • liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje ovih poslova (sukladno posebnim propisima u radu s električnom energijom-utvrđeno odgovarajuće zdravstveno stanje i psihička sposobnost)
  • zadovoljavaja uvjete o zdravstvenom stanju iz čl. 3 točka 17 Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. br. 5/84).