O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

MONTER VJETROTURBINA

CILJ PROGRAMA:

Razvoj novih tehnologija (posebice za rad pod naponom), uređaja i opreme, električnih instalacija na vjetroturbinama, te osiguranje montiranja, ispitivanja i održavanja vjetroturbina na siguran način; mogućnostima zapošljavanja u širokom području elektrotehnike, proizvodnji, distribuciji i održavanju vjetroturbina, građevinarstvu i na tržištu rada EU.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o usavršavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Elektrotehnički materijali i mjerenje električnih veličina

Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija kod vjetroturbine

Konstrukcija i način rada vjetroturbine

Zaštita na radu

Praktična nastava

–   18 godina života

–   završenu srednju četverogodišnju školu strojarskog ili elektrotehničkog smjera

–   liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje ovih poslova (sukladno posebnim propisima u radu s električnom energijom-utvrđeno odgovarajuće zdravstveno stanje i psihička sposobnost)

–   zadovoljavaju uvjete o zdravstvenom stanju iz čl. 3 točka 17 Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. br. 5/84).