fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

MASLINAR

CILJ PROGRAMA:

Poljoprivrednici koji se bave maslinarstvom trebaju steći stručne kompetencije za usavršavanje tehnologije uzgoja, dobivanja ulja i plasman ulja na tržište, kao i u svrhu osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Kompetencije koje stječu polaznici:

  1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi maslina
  2. Koristiti alate i sredstva za poslove maslinara/ke na siguran način
  3. Prepoznati i suzbijati bolesti maslina
  4. Prepoznati svojstva i kvalitetu maslinovog ulja na osnovu boje, mirisa i okusa
  5. Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno. Osposobljavanje uz rad.
Cijena programa je 3.200,00 kn.

U program osposobljavanja za obavljanje poslova maslinara mogu se upisati osobe sa najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova maslinara.

24.02.2020.