O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

CJEVAR

CILJ PROGRAMA:

Program je namijenjen polaznicima koji se žele osposobiti za jednostavne poslove u zanimanju cjevara kao i za one koji žele formalizirati vještine i znanja koje već posjeduju. Ovaj program ima za cilj osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju cjevar uz odgovarajuću osposobljenost za rad na siguran način, sukladno važećim propisima o zaštiti na radu. Osnovna zadaća ovog programa je osposobiti cjevare za samostalno obavljanje jednostavnih poslova u području strojarstva, brodogradnje te metalurgije, kako u Hrvatskoj tako i diljem Europe i cijelog svijeta.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se odvija u praktikumu učilišta.
  • Uvod u cjevarstvo
  • Cjevarski radovi i oblikovanje cijevi
  • Zaštita na radu i prva pomoć
  • Praktična nastava
  • 18 godina života,
  • završena osnovna škola
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnostiobavljanja poslova cjevara