O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

BRUSAČ

CILJ PROGRAMA:

Program je namijenjen onima koji rukuju ili će rukovati brusilicom za metal i žele formalizirati vještine i znanja koje posjeduju. Zbog porasta građevinskih aktivnosti, otvaranja novih gradilišta i brodogradilišta te obnove starijih objekata sve veća je potražnja za kadrom osposobljenim za rukovanje brusilicom za metal što utječe direktno na tržište rada.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se odvija u praktikumu učilišta.

Konstrukcija brusilice za metal

Materijali za obradu brušenjem

Rukovanje brusilicom za metal

Zaštita na radu

Praktična nastava

  • 18 godina života,
  • završena osnovna škola
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova brusača