O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

BRUSAČ

CILJ PROGRAMA:

Program je namijenjen onima koji rukuju ili će rukovati brusilicom za metal i žele formalizirati vještine i znanja koje posjeduju. Zbog porasta građevinskih aktivnosti, otvaranja novih gradilišta i brodogradilišta te obnove starijih objekata sve veća je potražnja za kadrom osposobljenim za rukovanje brusilicom za metal što utječe direktno na tržište rada.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se odvija u praktikumu učilišta.

Konstrukcija brusilice za metal

Materijali za obradu brušenjem

Rukovanje brusilicom za metal

Zaštita na radu

Praktična nastava

  • 18 godina života,
  • završena osnovna škola
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova brusača