O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

ANTIKOROZIST

CILJ PROGRAMA:

Program je namijenjen polaznicima koji se žele osposobiti za poslove antikorozista te polaznicima koji žele formatizirati vještine i znanja koje već posjeduju. Povećala se potražnja za osposobljenim antikorozistima osobito u brodogradilištima s obzirom da su ovakve vrste poslova nužne pri procesu proizvodnje novih ili renovacije starih brodova. Osim sektora brodogradnje potražnja za ovim poslovima javlja se i u sektoru graditeljstva te su povećane šanse za zapošljavanjem i na različitim gradilištima.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se odvija u praktikumu učilišta.

Korozija i zaštita od korozije

Materijali i premazi u antikorozivnoj zaštiti

Strojevi i uređaji za izvođenje antikorozivne zaštite

Postupci antikorozivne zaštite

Zaštita na radu

Praktična nastava

  • 18 godina života,
  • završena osnovna škola
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova antikorozista