O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

UZGAJIVAČ VOĆA

CILJ PROGRAMA:

S obzirom na raznolikost voća u Republici Hrvatskoj, kao i pogodnim klimatološkim uvjetima za uzgoj voća javlja se potreba za donošenjem ovakve vrste programa osposobljavanja. Program osposobljavanja za uzgajivača voća pružiti će mogućnost polaznicima da formaliziraju svoja znanja i vještine ukoliko već rade na ovim poslovima te s tim povećaju svoju konkurentnost na tržištu rada.

Kompetencije koje stječu polaznici:

 1. Odabrati i planirati vrste i sorte voćaka za uzgoj s obzirom na okruženje i uvjete uzgoja,
 2. Pripremiti tlo za sadnju voćaka i podizanje voćnjaka
 3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi i skladištenju voća,
 4. Rukovati traktorom te priključiti i poslužiti traktorske radne priključke na siguran način
 5. Izabrati i koristiti alate, uređaje i strojeve pri radu u voćnjaku na ispravan način,
 6. Prepoznati i suzbijati bolesti,  štetnike i korove u voćnjaku  uz primjenu potrebnih mjera zaštite,
 7. Provoditi higijenske mjere pri uzgoju voća,
 8. Primijeniti pravilne postupke ambalažiranja, transporta, isporuke i prodaje voća  te izvesti kalkulaciju proizvodnje
 9. Primijeniti mjere zaštite na radu te provoditi zbrinjavanje otpadnih tvari na pravilan način

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.

Morfološka i fiziološka svojstva voćaka

Planiranje i podizanje voćnjaka

Uzgoj i njega voćnjaka

Zaštita voćnjaka od bolesti i štetnika

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program osposobljavanja za uzgajivača voća može se upisati osoba s:

 • minimalno završenom osnovnom školom
 • minimalno 18 godina života
 • odgovarajućom vozačkom dozvolom za upravljanje traktorom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača voća