O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

UZGAJIVAČ RATARSKIH KULTURA

CILJ PROGRAMA:

S obzirom na raznolikost ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj, kao i pogodnim klimatološkim uvjetima za uzgoj ratarskih kultura javlja se potreba za donošenjem ovakve vrste programa osposobljavanja. Program osposobljavanja za uzgajivača ratarskih kultura pružiti će mogućnost polaznicima da formaliziraju svoja znanja i vještine ukoliko već rade na ovim poslovima te s tim povećaju svoju konkurentnost na tržištu rada.

Kompetencije koje stječu polaznici:

  1. Razlikovati biološke osobine i životne cikluse ratarskih kultura
  2. Planirati, pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura
  3. Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera
  4. Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način
  5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.

Osnove ratarstva

Uzgoj ratarskih kultura

Rukovanje traktorom

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program osposobljavanja za uzgajivača ratarskih kultura mogu se upisati osobe s:

  • minimalno završenom osnovnom školom
  • minimalno 18 godina života
  • odgovarajućom vozačkom dozvolom za upravljanje traktorom
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ratarskih kultura