O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

UZGAJIVAČ POVRĆA

CILJ PROGRAMA:

S obzirom na raznolikost povrća u Republici Hrvatskoj, kao i pogodnim klimatološkim uvjetima za uzgoj povrća javlja se potreba za donošenjem ovakve vrste programa osposobljavanja. Program osposobljavanja za uzgajivača povrća pružiti će mogućnost polaznicima da formaliziraju svoja znanja i vještine ukoliko već rade na ovim poslovima te s tim povećaju svoju konkurentnost na tržištu rada.

Kompetencije koje stječu polaznici:

 1. Odabrati povrćarske kulture za uzgoj
 2. Razlikovati agroekološke uvjete za povrćarsku proizvodnju
 3. Primijeniti biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji
 4. Provoditi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura
 5. Provoditi mjere njege i gnojidbe prema zahtjevima pojedine kulture
 6. Prepoznati bolesti i štetnike povrćarskih kultura i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite
 7. Odrediti zrelost plodova, vrijeme berbe prema cilju proizvodnje, sortiranje i pakiranje, uskladištenje i transport povrćarskih proizvoda
 8. Rukovati strojevima i opremom u povrćarstvu na stručan i siguran način
 9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.

Planiranje i priprema povrtnjaka

Uzgoj pojedinih povrćarskih  kultura

Zaštita povrćarskih  kultura od bolesti i štetnika

Berba i skladištenje povrća

Osnovni strojevi u povrćarstvu

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program  osposobljavanja za uzgajivača povrća može se upisati osoba s:

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača povrća