fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

UZGAJIVAČ OVACA I KOZA

CILJ PROGRAMA:

S obzirom na raznolikost domaćih životinjskih vrsta u Republici Hrvatskoj, kao i pogodnim klimatološkim uvjetima za uzgoj domaćih životinja javlja se potreba za donošenjem ovakve vrste programa osposobljavanja. Program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza pružiti će mogućnost polaznicima da formaliziraju svoja znanja i vještine ukoliko već rade na ovim poslovima te s tim povećaju svoju konkurentnost na tržištu rada.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno. Osposobljavanje uz rad.
Cijena programa je 3.200,00 kn.

Osnove ovčarstva i kozarstva

Poslovi pri uzgoju ovaca i koza

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza mogu se upisati osobe s:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ovaca i koza