O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

RUKOVATELJ TRAKTOROM S RADNIM PRIKLJUČCIMA

CILJ PROGRAMA:

Potrebe polaznika/pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva; uvođenje novih strojeva u mehaniziranom i tehnološkom procesu izvedbe poljoprivrednih radova te transporta sjemena, gnojiva, pesticida na polja, poljoprivrednih kultura s obrađenog poljoprivrednog zemljišta; osiguranje konkurentnosti na poljoprivrednom tržištu; usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području poljodjelstva, na tržištu rada EU.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se izvodi u komunalnim tvrtkama.

Konstrukcija traktora s radnim priključcima

Rukovanje traktorom s radnim priključcima

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima može se upisati osoba sa:

  • navršenih 18 godina života,
  • završenom osnovnom školom,
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja traktorom s radnim priključcima i vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije