O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

PČELAR

CILJ PROGRAMA:

Poljoprivrednici koji se bave uzgojom pčela trebaju steći stručne kompetencije iz tehnologije uzgoja i reprodukcije pčela, kao i u svrhu osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Pčelar je jedno od deficitarnih zanimanja što potvrđuju i javni natječaji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osposobljavanje nezaposlenih osoba za poslove u ovom zanimanju.

Kompetencije koje stječu polaznici:

 1. Razlikovati građu pčela, osobine pčelinje zajednice i pčelinjaka
 2. Razlikovati tipove košnica i vrste pčelarske opreme
 3. Primijeniti pravilne postupke u fazama razvoja pčelinje zajednice.
 4. Proizvoditi pčelinje proizvode primjenom pravilnih postupaka
 5. Ispravno čuvati i skladištiti pčelinje proizvode.
 6. Uočiti i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike te ih pravilno suzbijati
 7. Planirati troškove proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište te se pridržavati zakonske regulative u pčelarenju
 8. Provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.

Anatomija i fiziologija pčele; biološke osobine pčelinje zajednice

Tipovi košnica, pčelinjaka i pčelarska oprema

Osnove pčelarenja

Ekonomika pčelinjih proizvoda i zakonska regulativa

Bolesti i štetnici pčela

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program  osposobljavanja za poslove pčelara može se upisati osoba s:

 • najmanje završenom osnovnom školom,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pčelara.