O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

MLJEKAR-SIRAR

CILJ PROGRAMA:

Poljoprivrednici koji se bave mljekarstvom-sirarstvom trebaju steći stručne kompetencije iz osnova mljekarstva-sirarstva, proizvodnje i plasmana mlijeka i sira na tržište, kao i u svrhu osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Mljekar – sirar je jedno od deficitarnih zanimanja što potvrđuju i javni natječaji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osposobljavanje nezaposlenih osoba za poslove u ovom zanimanju.

Kompetencije koje stječu polaznici:

  1. Razlikovati postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
  2. Provoditi odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda na siguran način
  3. Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara – sirara na ispravan i siguran način
  4. Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
  5. Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira
  6. Planirati troškove i plasman mliječnih proizvoda na tržište
  7. Primijeniti pravila zaštite na radu.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno.
Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se izvodi u mljekarama.

Osnove mljekarstva – sirarstva

Poslovi u mljekarstvu – sirarstvu

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program  osposobljavanja za poslove mljekara – sirara može se upisati osoba s:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara – sirara.