fbpx
O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

MESAR

CILJ PROGRAMA:

Program je namijenjen polaznicima koji se žele osposobiti za jednostavne poslove u zanimanju mesar kao i za one koji žele formalizirati vještine i znanja koje već posjeduju. Mesar je jedno od deficitarnih zanimanja što potvrđuju i javni natječaji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osposobljavanje nezaposlenih osoba za poslove u ovom zanimanju.

Kompetencije koje stječu polaznici:

 1. Razlikovati stoku po vrsti i građi te koristiti odgovarajuće postupke pripreme stoke za klanje
 2. Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke klaoničke obrade stoke-omamljivanje, klanje, šurenje ili skidanje dlaka, te rasijecanje trupala
 3. Koristiti odgovarajuće postupke obrade i konzerviranja mesa
 4. Klasificirati i razvrstati različite vrste mesa ovisno o daljnjoj namjeni
 5. Preraditi meso  u proizvode od usitnjenog, začinjenog svježeg mesa
 6. Koristiti uređaje, opremu i alate na stručan i siguran način
 7. Primijeniti postupke čišćenja i održavanja higijene radnog prostora
 8. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prvu pomoći

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i izrađen prema preporukama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualizaciju i kulturu (EACEA) pri Europskoj Uniji.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Nastava se izvodi konzultativno. Osposobljavanje uz rad.
Praktična nastava se izvodi u mesnicama.
Cijena programa je 4.000,00 kn.

Stoka za klanje

Osnove higijene i sanitacije

Postupci klanja, obrade i prerade mesa

Zaštita na radu

Praktična nastava

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju mesar može se upisati osoba s:

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju mesar
 • sanitarnom iskaznicom